Wednesday, March 10, 2021

AUTÒNOMS I PIMES PODRAN AJORNAR EL PAGAMENT DE LA FACTURA DE L'AIGUA DE 2021 I ELS PENDENTS DEL 2020

La regidoria de Cicle a integral de l'Aigua portarà a la Junta de Govern la proposta per a ajornar el pagament de la factura d'aigua per a ajudar als col·lectius afectats per la pandèmia”. “Les restriccions per a lluitar contra la pandèmia del *COVID 19 estan provocant efectes negatius en l'economia en general i especialment en el col·lectiu d'autònoms i Pimes”, ha advertit Elisa *Valia qui ha explicat que amb el “objectiu d'ajudar-los a pal·liar aquesta situació adversa”.

Amb aquest objectiu l'Ajuntament de València i la societat concessionària de distribució d'aigua potable Emivasa, oferiran a aquests col·lectius afectats per la pandèmia l'ajornament del pagament de les seues factures d'aigua. “Continuem fent passos per a fer costat a les famílies a fer front a la pandèmia”, ha assenyalat Vàlua.

Poden acollir-se als ajornaments de pagament en factures Les empreses que tinguen un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) dels tipus recollits en Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, i els treballadors autònoms que estiguen rebent una prestació per cessament d'activitat.

Entre els requisits haurà d'acreditar tindre actiu un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) dels tipus recollits en Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, o estar rebent una prestació per cessament d'activitat en cas de treballadors autònoms.

També, l'ús del subministrament objecte de la sol·licitud ha de ser no domèstic; ser titular del contracte de subministrament; no tindre deutes pendents amb *EMIVASA per factures corresponents a períodes d'exercicis anteriors a 2020; tindre els pagaments domiciliats o domiciliar-los en el moment de la sol·licitud de l'ajuda; tindre factura electrònica, o demanar-la en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.

Igualment, el subministrament ha de tindre lectura actualitzada (antiguitat d'última lectura real en el moment de la sol·licitud no superior a 2 mesos). En cas que el subministrament no tinga la lectura actualitzada en el moment de la sol·licitud es requerirà al sol·licitant perquè l'aporte. És necessari no tindre un canvi de comptador pendent, facilitar un correu-e per a contacte i l'acceptació de les condicions de *EMIVASA per a l'ajornament

Podrà ajornar-se el deute pendent corresponent a les factures de l'any 2020 i les 1a, 2a i 3a facturacions de 2021 per a subministraments amb freqüència de facturació bimestral o bé les factures corresponents a les facturacions de la 1a a la 6a de 2021, en cas de subministraments amb freqüència de facturació mensual.

El termini per a presentar la sol·licitud serà des de l'1 al 31 de març de 2021. Se sol·licitarà mitjançant un correu-e a oficinavirtual@emivasa.es , juntament amb la documentació i informació necessària i la sol·licitud de renovació (pròrroga) es realitzarà entre l'1 i el 31 de juliol de 2021. En cas de detectar alguna incidència en les sol·licituds, es donarà trasllat al sol·licitant qui tindrà 10 dies per a esmenar-laCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE